ทีมประเทศไทยถวายข้าวแด่สมเด็จพระอภิสิรีสุคนธา มหาสังฆราชาธิบดี กิตติอุทเทสบัณฑิต บัวกรี

ทีมประเทศไทยถวายข้าวแด่สมเด็จพระอภิสิรีสุคนธา มหาสังฆราชาธิบดี กิตติอุทเทสบัณฑิต บัวกรี

20 พ.ค. 2564

58 view
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานและข้าราชการทีมประเทศไทย ได้ร่วมถวายข้าวสารจำนวน 250 กิโลกรัม แด่สมเด็จพระอภิสิรีสุคนธา มหาสังฆราชาธิบดี กิตติอุทเทสบัณฑิต บัวกรี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชา สำหรับแจกจ่ายผู้ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยได้ร่วมถวายอาหารแด่พระสงฆ์ 37 รูป ณ วัดปทุมธรรมยุติ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ