ไทยมอบ 3,000,000 บาท เพื่่อสนับสนุนความเป็นอยู่แรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับจากไทย

ไทยมอบ 3,000,000 บาท เพื่่อสนับสนุนความเป็นอยู่แรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับจากไทย

25 มี.ค. 2564

353 view
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต พร้อมข้าราชการทีมประเทศไทย ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยมอบเงินสนับสนุนจำนวน 3,000,000 บาท (100,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ให้แก่รัฐบาลกัมพูชา เพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่แรงงานอพยพกัมพูชาที่กลับจากไทยและอยู่ในศูนย์กักตัวแห่งต่าง ๆ บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีนายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเป็นผู้แทนรัฐบาลกัมพูชารับมอบ
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ