นิทรรศการเผยแพร่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตดูทั้งหมด

19 ก.ค. 2567

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

15 ก.ค. 2567

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 6,000 ลิตร

12 ก.ค. 2567

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจ้าง การเช่าที่ทำการชั่วคราว สกญ. ณ เมืองเสียมราฐ

12 ก.ค. 2567

ประกาศราคากลางการเช่าที่ทำการชั่วคราวของ สกญ. ณ เมืองเสียมราฐ

5 ก.ค. 2567

การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสำหรับการพิจารณาตรวจลงตรา

5 ก.ค. 2567

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง รถยนต์โดยสารส่วนกลาง สกญ. ณ เมืองเสียมราฐ
ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

ที่ตั้ง :

No.196 Preah Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

เบอร์ติดต่อ :

(855) 23 726 306 - 8 (Auto Line)

เปิดให้บริการ :

Monday - Friday 08.30–12.00 hrs. and 13.30–16.30 hrs.