นิทรรศการเผยแพร่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตดูทั้งหมด

24 ก.ย. 2564

ประกาศราคากลางโครงการจัดหาครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ

23 ก.ย. 2564

ประกาศราคากลาง สถานะวันที่ 23 กันยายน 2564 จำนวน 3 โครงการ

17 ก.ย. 2564

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

17 ก.ย. 2564

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

6 ก.ย. 2564

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

6 ก.ย. 2564

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ
ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

ที่ตั้ง :

No.196 Preah Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

เบอร์ติดต่อ :

(855) 23 726 306 - 8 (Auto Line)

เปิดให้บริการ :

Monday - Friday 08.30–12.00 hrs. and 13.30–16.30 hrs.