นิทรรศการเผยแพร่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตดูทั้งหมด

23 ก.พ. 2564

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการขนาด 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

16 ก.พ. 2564

ตารางแสดงราคากลางโครงการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมและชุมชนร่วมกับภาคเอกชนไทย

16 ก.พ. 2564

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าระยะที่ 1 ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

8 ก.พ. 2564

ประกาศผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร

3 ก.พ. 2564

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร

25 ม.ค. 2564

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาด 260 ที่นั่ง
ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

ที่ตั้ง :

No.196 Preah Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

เบอร์ติดต่อ :

(855) 23 726 306 - 8 (Auto Line)

เปิดให้บริการ :

Monday - Friday 08.30–12.00 hrs. and 13.30–16.30 hrs.