นิทรรศการเผยแพร่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตดูทั้งหมด

12 พ.ค. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 9,000 ลิตร

9 พ.ค. 2565

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 9,000 ลิตร

1 เม.ย. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานผู้ช่วยประสานงานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

30 มี.ค. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการสาขาสัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล

25 มี.ค. 2565

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย

25 มี.ค. 2565

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานผู้ช่วยประสานงานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

ที่ตั้ง :

No.196 Preah Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

เบอร์ติดต่อ :

(855) 23 726 306 - 8 (Auto Line)

เปิดให้บริการ :

Monday - Friday 08.30–12.00 hrs. and 13.30–16.30 hrs.