นิทรรศการเผยแพร่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตดูทั้งหมด

13 ก.ค. 2564

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

15 มิ.ย. 2564

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการขนาด 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

11 มิ.ย. 2564

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการดูแลระบบสารสนเทศและต่อลิขสิทธิ์โปรแกรม

2 มิ.ย. 2564

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและจัดซื้อครุภัณฑ์

31 พ.ค. 2564

ประกาศผลโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารของสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

25 พ.ค. 2564

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารของสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ
ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

ที่ตั้ง :

No.196 Preah Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

เบอร์ติดต่อ :

(855) 23 726 306 - 8 (Auto Line)

เปิดให้บริการ :

Monday - Friday 08.30–12.00 hrs. and 13.30–16.30 hrs.