ทีมประเทศไทยเข้าเฝ้าสมเด็จราชบุตรี พระอนุชนโรดม อรุณรัศมี

ทีมประเทศไทยเข้าเฝ้าสมเด็จราชบุตรี พระอนุชนโรดม อรุณรัศมี

21 พ.ค. 2564

63 view
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทย ได้เข้าเฝ้าสมเด็จราชบุตรี พระอนุชนโรดม อรุณรัศมี ณ พระตำหนักส่วนพระองค์ เพื่อถวายข้าวสารจำนวน 250 กิโลกรัมพร้อมยารักษาโรคซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยบริษัท TNP Health Care Co., Ltd. ให้แก่มูลนิธิมุทิตาในพระอุปถัมภ์สำหรับแจกจ่ายผู้ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ