เอกอัครราชทูตและผู้แทนทีมประเทศไทย ทูลเกล้าฯ ถวายข้าวสารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระมหาวีรกษัตรีย์นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดา

เอกอัครราชทูตและผู้แทนทีมประเทศไทย ทูลเกล้าฯ ถวายข้าวสารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระมหาวีรกษัตรีย์นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดา

1 มิ.ย. 2564

76 view
 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 พระมหาวีรกษัตรีย์นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต และผู้แทนทีมประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายข้าวสารจำนวน 4,000 กิโลกรัม สำหรับพระราชทานแก่ผู้ยากไร้ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในวันที่ 18 มิถุนายน 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ