เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ น้อมเกล้าฯ ถวายข้าวสาร 4,000 กิโลกรัม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชา

เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ น้อมเกล้าฯ ถวายข้าวสาร 4,000 กิโลกรัม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชา

20 พ.ค. 2564

85 view
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวสารจำนวน 4,000 กิโลกรัมซึ่งเพาะปลูกในกัมพูชา แด่พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชา เพื่อทรงแจกจ่ายผู้ยากไร้ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ โดยมีนายกอ บุนลี รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสำนักพระราชวังกัมพูชา เป็นผู้แทนกระทรวงสำนักพระราชวังรับมอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ