ข้อมูลสำคัญ!!! สำหรับผู้ที่วางแผนเดินทางเข้ากัมพูชาในช่วงนี้

ข้อมูลสำคัญ!!! สำหรับผู้ที่วางแผนเดินทางเข้ากัมพูชาในช่วงนี้

10 พ.ค. 2564

585 view
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ของกัมพูชาในปัจจุบัน ทางการกัมพูชาจึงเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อติดไวรัส COVID-19 เชิงรุกเป็นจำนวนมาก
ในช่วงนี้ จึงอาจเกิดความล่าช้าในการทราบผลตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 และการออกจากสถานที่กักตัวของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และการรอผลตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 อาจใช้เวลาอย่างน้อย 𝟳𝟮 - 𝟵𝟲 ชั่วโมง โดยไม่สามารถเร่งรัดผลได้ ซึ่งทำให้ผู้ที่เดินทางเข้ากัมพูชาอาจต้องกักตัวนานกว่า 14 วัน และส่งผลกระทบต่อกำหนดการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการกักตัวที่ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบ
ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางเข้ากัมพูชาทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อเตรียมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนเตรียมความยืดหยุ่นของกำหนดการของท่าน และร่วมให้กำลังใจแก่รัฐบาลกัมพูชาต่อสู้และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้สำเร็จในเร็ววัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง