พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564

พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.ค. 2565

| 731 view

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 2021 นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ พร้อมด้วยผู้แทนทีมประเทศไทย ผู้แทนภาคเอกชนไทยในกัมพูชา และผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการกัมพูชาร่วมรับเสด็จและเข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ผ่านระบบ Zoom จากกรุงพนมเปญ

ในพิธีพระราชทานรางวัลฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับบทบาทอันสำคัญยิ่งของครูในชีวิตของนักเรียน บทบาทของภาคประชาสังคมในการพัฒนาการเรียนการสอน และโครงการพระราชทานด้านการศึกษาในต่างประเทศ รวมถึงโครงการพระราชทานขนาดใหญ่สองแห่งในกัมพูชา ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล จ.กำปงธม และสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ จ.กำปงสปือ ซึ่งได้เริ่มต้นจากสถาบันการสอนระดับมัธยมจนปัจจุบันครอบคลุมการเรียนการสอนระดับสูง โดยมีผู้บริหารสถาบันเป็นชาวกัมพูชาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในไทย และมีโครงการด้านการเกษตร และใช้โซลาร์เซลล์เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์

ในปีนี้ ครูชาวกัมพูชาที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้แก่ คุณครู Norn Dary คุณครูระดับประถมปีที่ 6 จากโรงเรียนกวด เมงลี ตวลเบง จังหวัดกำปงจาม เป็นครูผู้มีความโดดเด่นในการใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน และปรับการเรียนการสอนให้เข้ากับนักเรียนแต่ละกลุ่ม นับเป็นครูรายที่สี่จากกัมพูชาหลังจากการพระราชทานรางวัลให้แก่คุณครู Tauch Bundaul (ค.ศ. 2015) คุณครู Dy Sophorn (ค.ศ. 2017) และคุณครู Loy Virak (ค.ศ. 2019)

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือ Princess Maha Chakri Award เป็นรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติเพื่อเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตเด็ก และมีคุณูปการต่อการศึกษาและสังคม โดยพระราชทานทุก ๆ 2 ปี ให้แก่ครูจาก 11 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์-เลสเต)

ท่านสามารถชมคลิปพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีย้อนหลังได้ทาง 
https://www.facebook.com/PrincessMahaChakriAward/videos/1011013062778016
หรือเว็บไซต์ https://www.pmca.or.th/

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ