พิธีส่งมอบอุปกรณ์การศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ

พิธีส่งมอบอุปกรณ์การศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,432 view

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายพิชิต บุญสุด อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เป็นผู้แทนฝ่ายไทยในพิธีส่งมอบอุปกรณ์การศึกษาให้แก่ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ ภายใต้โครงการของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี Dr. Oum Ravy รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ รับผิดชอบงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ   

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในนามของรัฐบาลไทย จัดหาอุปกรณ์การศึกษา ประกอบด้วย เครื่องฉาย LCD เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา กล้องดิจิทัล กล้องเว็บแคม หูฟัง และเครื่องพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของภาควิชาภาษาไทยภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรชาวกัมพูชาที่มีความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคอาสาสมัคร

ความร่วมมือด้านการศึกษาที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาผ่านสถาบันการศึกษาสะท้อนความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรอย่างใกล้ชิดและความปรารถนาดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองและระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

Tag


ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง