มอบความช่วยเหลือแก่ จ. อุดรมีชัย

มอบความช่วยเหลือแก่ จ. อุดรมีชัย

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 มิ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 3,577 view

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทย ได้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตไทย ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในกัมพูชา ได้แก่ CP Cambodia Co., LTD., PTT OR (Cambodia) Limited, Kubota Leasing (Cambodia) PLC, CP ALL (Cambodia) Co., Ltd., Makro Cambodia, JWD Asia Logistics (Cambodia) Co., Ltd., และ Envicare Water Co., LTD. ร่วมบริจาคชุด PPE หน้ากากอนามัย อาหารและของใช้จำเป็นรวมมูลค่ากว่า 6,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่แรงงานอพยพกัมพูชาซึ่งอยู่ระหว่างการกักตัวใน จ.อุดรมีชัย โดยมี His Excellency Mr. Pen Kosal ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยเป็นผู้แทนรับมอบ ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตและภาคเอกชนไทยได้ร่วมกันสำรวจเส้นทางเศรษฐกิจบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม-โอเสม็ด และจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี เพื่อศึกษาพัฒนาการล่าสุดด้านเศรษฐกิจของจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนทางการค้าดังกล่าว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ