สถานเอกอัครราชทูตฯ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สถานเอกอัครราชทูตฯ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 มิ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,401 view
 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้ส่งมอบข้าวสาร 500 กิโลกรัมให้แก่มูลนิธิมุทิตาในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จราชบุตรี พระอนุชนโรดม อรุณรัศมี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"
พระองค์เจ้า นโรดม แกว ระซะเม็ย โปนีตา ประธานมูลนิธิมุทิตาและเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบข้าวสารจำนวน 500 กิโลกรัม โดยมูลนิธิมุทิตาจะได้แจกจ่ายข้าวสารดังกล่าวให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ