ชุมชนไทยในกัมพูชาบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่โรงพยาบาล Japan Heart Children's Medical Center จ. กันดาล

ชุมชนไทยในกัมพูชาบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่โรงพยาบาล Japan Heart Children's Medical Center จ. กันดาล

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 มิ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,473 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ร่วมกับภาคเอกชนไทยและชุมชนไทยในกัมพูชา จัดกิจกรรมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่โรงพยาบาล Japan Heart Children's Medical Center ใน จ.กันดาล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเด็กโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับภาคเอกชนไทยในกัมพูชาจัดพิธีส่งมอบเงินและสิ่งของบริจาคให้แก่โรงพยาบาล Japan Heart Children's Medical Center เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งนี้ ภาคเอกชนไทย ชุมชนชาวไทย ข้าราชการทีมประเทศไทยและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมบริจาคเงินในกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนทั้งสิ้น 11,200 ดอลลาร์สหรัฐ และบริจาคสิ่งของมูลค่ากว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงการบริจาคเตียงผู้ป่วยจำนวน 10 เตียงให้แก่โรงพยาบาลโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ
ความสำเร็จของกิจกรรมดังกล่าวแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการตอบแทนสังคมของภาคเอกชนไทยในกัมพูชา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ขอขอบคุณชุมชนชาวไทยในกัมพูชาที่ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวและให้ความช่วยเหลือแก่ Japan Heart Children's Medical Center มา ณ ที่นี้

อ่านภาษาขแมร์ทาง
https://www.postkhmer.com/national/2021-06-07-0910-217808.html

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ