สถานทูตไทยและเอกชนไทยในกัมพูชาเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือและบริจาคสิ่งของให้กับสถาบันฯ และชุมชนโดยรอบ

สถานทูตไทยและเอกชนไทยในกัมพูชาเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือและบริจาคสิ่งของให้กับสถาบันฯ และชุมชนโดยรอบ

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2565

| 928 view

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตไทยนำคณะภาคเอกชนไทยในกัมพูชาเดินทางไปยังสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของสถาบันฯ และเรียนรู้แนวคิดภายใต้พระราชปณิธานด้านการศึกษาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565  สถานเอกอัครราชทูตและภาคเอกชนไทยในกัมพูชาได้ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค ข้าวของเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์อื่น ๆ ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ สำนักงานการศึกษาอำเภอตปงค์ โรงพยาบาลตำบลออมเลียง ที่ว่าการตำบลออมเลียง วัดตรอเปียงพะโนว เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาและเป็นการพัฒนาชุมชนโดยรอบสถาบันฯ ให้พัฒนาควบคู่ไปกับสถาบันฯ อย่างยั่งยืน

          ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท SIAM KUBOTA CORPORATION บริษัท KUBOTA CAMBODIA บริษัท KUBOTA Leasing และร้านค้าผู้แทนจำหน่ายคูโบต้าพนมเปญ และคูโบต้ากำปงสปือได้ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการเกษตร สิ่งของเครื่องใช้ และหลักสูตรการอบรมการใช้เเละการบำรุงรักษาให้แก่สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือไว้ใช้เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนใช้เพื่อประโยชน์ทางการเกษตรของสถาบันและชุมชนโดยรอบสถาบันฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ