พิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

4 ธ.ค. 2564

284 view

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เป็นประธานในพิธี ข้าราชการทีมประเทศไทยและคู่สมรสได้เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของทางการกัมพูชาอย่างเคร่งครัด