เอสซีจีและสถานเอกอัครราชทูตฯ มอบความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลหลวงแม่

เอสซีจีและสถานเอกอัครราชทูตฯ มอบความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลหลวงแม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 มิ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,305 view

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญร่วมกับบริษัท เอสซีจี กัมพูชาและบริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล (กัมพูชา) จำกัด บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นรวมมูลค่ากว่า 7,300 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่โรงพยาบาลหลวงแม่ซึ่งเป็นสถานพยาบาลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต นายรัชต์ชยุตม์ เกษมชัยศิริ Country Director บริษัท เอสซีจี กัมพูชา และนายสุรชัย บุญชำนาญ Managing Director บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล (กัมพูชา) จำกัด ได้ร่วมมอบสิ่งของบริจาคให้แก่พลตรี Chan Daravuth รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงแม่ในกิจกรรมดังกล่าว

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นหนึ่งในประเด็นที่บริษัทไทยซึ่งลงทุนในกัมพูชาให้ความสำคัญสูงสุด โดยกิจกรรมการบริจาคครั้งนี้ บริษัท เอสซีจี กัมพูชา และบริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล (กัมพูชา) จำกัด ได้มอบชุด PPE จำนวน 300 ชุด และถุงมือทางการแพทย์จำนวน 2,000 ชิ้น ส่วนสถานเอกอัครราชทูตได้มอบหน้ากาก N95 และกระจังป้องกันใบหน้าจำนวนอย่างละ 300 ชิ้น รวมถึงอาหารและสิ่งของอุปโภคบริโภคประเภทต่าง ๆ ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ