มอบเปียโนแก่ Royal University of Fine Arts

มอบเปียโนแก่ Royal University of Fine Arts

16 มิ.ย. 2564

57 view

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ได้มอบเปียโนดิจิตัลซึ่งเดิมเป็นของสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้แก่ Royal University of Fine Arts โดยมี His Excellency Dr. Heng Sophady อธิการบดีเป็นผู้แทนรับมอบ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีและศิลปะที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ