มอบเปียโนแก่ Royal University of Fine Arts

มอบเปียโนแก่ Royal University of Fine Arts

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 มิ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.ค. 2565

| 362 view

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ได้มอบเปียโนดิจิตัลซึ่งเดิมเป็นของสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้แก่ Royal University of Fine Arts โดยมี His Excellency Dr. Heng Sophady อธิการบดีเป็นผู้แทนรับมอบ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีและศิลปะที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ