การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (High Speed) จำนวน 9,000 ลิตร ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา

การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (High Speed) จำนวน 9,000 ลิตร ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 พ.ย. 2566

| 65 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศ39.pdf