สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

5 ธ.ค. 2563

348 view

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยสมเด็จพระอริยวงศ์ กี สุวรรณรัตนา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธกพระสีหนุราช รองเลขาธิการมหาเถรสมาคมกัมพูชา และเจ้าอาวาสวัดมงคลวรรณ กรุงพนมเปญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

หลังจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีถวายพานพุ่ม พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธี และข้าราชการทีมประเทศไทยและคู่สมรสได้เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของทางการกัมพูชาอย่างเคร่งครัด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ