ประกาศเตือน การเดินทางไปทำงานในกัมพูชาโดยผิดกฎหมาย

ประกาศเตือน การเดินทางไปทำงานในกัมพูชาโดยผิดกฎหมาย

24 ก.พ. 2564

1,179 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ขอเรียนว่า ขณะนี้ ทางการกัมพูชาเข้มงวดกับการเดินทางข้ามแดนเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
โดยผู้ที่เดินทางเข้ากัมพูชาอย่างผิดกฎหมายจะถูกเนรเทศและขึ้นบัญชีดำ และอาจได้รับบทลงโทษตามกฎหมาย ดังนี้

  • จำคุก 3 - 6 เดือน
  • ปรับไม่เกิน 2 ล้านเรียล (ประมาณ 15,000 บาท)

ระหว่างการดำเนินกระบวนการเนรเทศ จะถูกกักตัวแบบขังรวม โดยไม่มีข้อยกเว้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ