วิธีการติดต่อสถานเอกอัครราชทูต

วิธีการติดต่อสถานเอกอัครราชทูต

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 16,799 view

เหตุจำเป็นเร่งด่วน เช่น คนไทยเสียชีวิต ประสบอุบัติเหตุ หนังสือเดินทางถูกขโมย

หมายเลขฉุกเฉินสถานเอกอัครราชทูตฯ +855 77 888 144

หมายเลข Call Center 24 ชั่วโมง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย +66 2 572 8442

 

สอบถามข้อมูลทั่วไป เช่น การทำหนังสือเดินทางไทย ทะเบียนราษฎร์ นิติกรณ์ วีซ่าไทยสำหรับชาวต่างชาติ

ข้อมูลบริการของสถานเอกอัครราชทูตฯ http://www.thaiembassy.org/phnompenh/th/services

หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่

โทรศัพท์: +855 23 726 306 - 10

Email: thaie[email protected]

Facebook: Royal Thai Embassy, Phnom Penh (เจ้าหน้าที่จะตอบข้อความในเวลาราชการ)

Line ID: thaiphnompenh (เจ้าหน้าที่จะตอบข้อความในเวลาราชการ)

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.