ประกาศ วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

ประกาศ วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 มี.ค. 2566

| 285 view

ส.ส.3-1_นร._ประกาศ_วัน_เวลา_ที่เลือกตั้งและวิธีการออกเสียงลงคะแนน_นรจ

Infographic_กำหนดวันเลือกตั้ง  

เอกสารประกอบ

ส.ส.3-1_นร._ประกาศ_วัน_เวลา_ที่เลือกตั้งและวิธีการออกเสียงลงคะแนน_นรจ