กรณีหนังสือเดินทางถูกขโมยหรือสูญหาย

กรณีหนังสือเดินทางถูกขโมยหรือสูญหาย

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6,567 view

กรณีหนังสือเดินทางถูกขโมยหรือสูญหาย

 

1. ท่านจะต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจกัมพูชาในพื้นที่เกิดเหตุ แล้วจึงนำใบแจ้งความพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ

2. หากท่านยังประสงค์พำนักในกัมพูชา โปรดทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ โดยมีกระบวนการเช่นเดียวกับกรณีที่หนังสือเดินทางหมดอายุ (คลิก)

3. หากท่านต้องเดินทางกลับไทยภายใน 1 เดือน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน ซึ่งใช้เดินทางกลับไทยได้ 1 ครั้งเท่านั้น โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

 

เมื่อได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่หรือเอกสารเดินทางฉุกเฉินแล้ว จะต้องนำไปทำวีซ่าขาออก (Exit Visa) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชา (ตรงข้ามท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ หมายเลขโทรศัพท์ 0973140999) ค่าใช้จ่าย 30 ดอลลาร์สหรัฐ ใช้เวลา 3 วันทำการ (ปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการกัมพูชา)