ข้อมูลวีซ่ากัมพูชาสำหรับคนไทย

ข้อมูลวีซ่ากัมพูชาสำหรับคนไทย

หมายเหตุ ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ทราบล่าสุด (เดือนกรกฎาคม 2562) จากการสอบถามกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชา และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ แนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชาเพื่อทราบข้อมูลล่าสุด

 

การยกเว้นวีซ่า

ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาไทยสามารถเดินทางเข้ามาที่กัมพูชาได้ไม่เกิน 14 วัน เพื่อการท่องเที่ยว

ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางราชการไทยสามารถเดินทางเข้ามาที่กัมพูชาได้ไม่เกิน 30 วัน

 

วีซ่าท่องเที่ยว

ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามากัมพูชาเพื่อท่องเที่ยวไม่เกิน 30 วัน สามารถสมัครวีซ่าท่องเที่ยวได้ที่ https://www.evisa.gov.kh/ (ค่าใช้จ่าย 36 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือที่ท่าอากาศยานพนมเปญหรือเสียมราฐ* ที่จุดผ่านแดนทางบก (ข้อมูลด้านล่าง) (ค่าใช้จ่าย 30 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือที่สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาในต่างประเทศ วีซ่าดังกล่าวสามารถใช้เดินทางเข้ากัมพูชาได้ 1 ครั้ง และสามารถต่ออายุได้เพิ่มอีก 30 วัน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชา (ค่าใช้จ่าย 50 ดอลลาร์สหรัฐ ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ)

*ผู้ที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานเสียมราฐ จะต้องอยู่ในกัมพูชาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง 

 

วีซ่าทำงาน/เรียน

วีซ่า E สำหรับคนที่ประสงค์จะทำงาน/เรียนในกัมพูชา เข้ากัมพูชาได้ 1 ครั้ง และสามารถอยู่ในกัมพูชาได้ 30 วัน สามารถสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย

เมื่อเดินทางมาถึงกัมพูชาแล้ว สามารถต่ออายุเป็นวีซ่าได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตามนี้

- วีซ่า EB สำหรับการทำงานในกัมพูชา สามารถต่อได้ครั้งและ 1 3 6 หรือ 12 เดือน โดยหากต่ออายุ 6 หรือ 12 เดือน จะสามารถเดินทางเข้าออกกัมพูชาได้ไม่จำกัดครั้ง

- วีซ่า EG สำหรับหางานในกัมพูชา มีอายุ 1 3 หรือ 6 เดือน อาจต่ออายุได้ตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชา

- วีซ่า ES สำหรับการเรียนในกัมพูชา สามารถต่อได้ครั้งและ 1 3 6 หรือ 12 เดือน

 

วีซ่าสำหรับบุตรของชาวกัมพูชาที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น

บุตรของชาวกัมพูชาที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น สามารถขอวีซ่าประเภท K ซึ่งเป็นวีซ่าตลอดชีวิต สามารถสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยหรือที่จุดผ่านแดนทางบก (ข้อมูลด้านล่าง) 

 

การต่ออายุวีซ่า

หนังสือเดินทางของท่านจะต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 1 ปี 

การต่ออายุวีซ่ากัมพูชา ใช้เวลา 1 - 2 เดือน สามารถต่ออายุได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชา โดยยื่นเรื่องด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า 

 

การเสียค่าปรับกรณีอยู่เกิน (Overstay)

ค่าปรับกรณีอยู่เกิน : 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อวันที่อยู่เกิน

หากอยู่เกินมากกว่า 30 วัน อาจมีการลงโทษเพิ่มเติม อาทิ การถูกเนรเทศ หรือถูกคำสั่งห้ามเข้ากัมพูชาในอนาคต

 

วีซ่าขาออก (Exit Visa)

ผู้ที่ไม่สามารถแสดงตราประทับขาเข้ากัมพูชาให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชาตอนเดินทางออกจากกัมพูชาได้ (อาทิ ผู้ที่ทำหนังสือเดินทางหายในกัมพูชา เด็กต่างชาติที่เกิดในกัมพูชา) จะต้องทำวีซ่าขาออก (Exit Visa) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชา ค่าใช้จ่าย 30 ดอลลาร์ ใช้เวลาดำเนินการ 3 วันทำการ 

การทำวีซ่าขาออก ต้องมีหนังสือนำจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ท่านสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เพื่อขอทำหนังสือขอรับวีซ่าขาออกได้ โดยนำหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (อาทิ ใบแจ้งความกรณีหนังสือเดินทางหาย สูติบัตรกรณีเด็กที่เกิดในกัมพูชา) ซึ่งในส่วนการทำหนังสือขอรับวีซ่าขาออกจากสถานเอกอัครราชทูตฯ นั้น ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชา อยู่ตรงข้ามท่าอากาศยานพนมเปญ

 

จุดผ่านแดนทางบก

ไทย-กัมพูชา

1.จังหวัดศรีสะเกษ
พื้นที่ของไทย ช่องสะงํา อ.ภูสิงห์
พื้นที่ของกัมพูชา ช่องจวม อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย
 
2.จังหวัดสุรินทร์
พื้นที่ของไทย ช่องจอม อ.กาบเชิง
พื้นที่ของกัมพูชา โอร์เสม็ด อ.สําโรง จ.อุดรมีชัย
 
3.จังหวัดสระแก้ว
พื้นที่ของไทย บ.คลองลึก อ.อรัญประเทศ
พื้นที่ของกัมพูชา ปอยเปต อ.โอโจรว จ.บันเตียเมียนเจย
 
4.จังหวัดจันทบุรี
พื้นที่ของไทย บ.แหลม อ.โป่งน้ำร้อน
พื้นที่ของกัมพูชา บ.กร็อมเรียง อ.กร็อมเรียง จ.พระตะบอง
 
5.จังหวัดจันทบุรี
พื้นที่ของไทย บ.ผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน
พื้นที่ของกัมพูชา บ.คลองจะกร็อม กรุงไพลิน
 
6.จังหวัดตราด
พื้นที่ของไทย บ.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่
พื้นที่ของกัมพูชา จามเยียม อ.มณฑลสีมา จ.เกาะกง
 
 

ข้อมูลจาก

ข้อมูลจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของไทย

สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย

https://www.tourismcambodia.com/tripplanner/essential-information/visa-passport.htm#visaexemption