ช่วยเหลือคนไทย

สอบถามข้อมูลทั่วไป นัดหมายทำหนังสือเดินทาง ทะเบียนนิติราษฎร์ นิติกรณ์

โทร +855 23 726 306 - 10 ต่อ 104

Email [email protected]

จันทร์ - ศุกร์ 08.00 น. - 17.00 น.

 

เหตุจำเป็นเร่งด่วน เช่น คนไทยเสียชีวิต/ประสบอุบัติเหตุ/หนังสือเดินทางทูกขโมย

หมายเลขฉุกเฉินสถานเอกอัครราชทูต +855 975 749 682 

หมายเลข call center 24 ชั่วโมง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย +66 2 572 8442