แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ

ใบสมัครวีซ่าไทยสำหรับชาวต่างชาติ (คลิก)

ข้อมูลการเดินทางเข้าไทยสำหรับชาวต่างชาติ ดูได้ที่ https://phnompenh.thaiembassy.org/en/publicservice/steps-to-take-for-traveling-to-thailand-as-a-foreigner