บัตรประชาชน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักในกัมพูชา ตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชนและความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย