วันเวลาทำการ วันหยุดราชการ

วันเวลาทำการ วันหยุดราชการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ก.พ. 2566

| 6,525 view

วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ประจำปี 2566

Holidays_2023_as_of_6_December_2022

เอกสารประกอบ

Holidays_2023_as_of_6_December_2022.pdf