วันเวลาทำการ วันหยุดราชการ

วันเวลาทำการ วันหยุดราชการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.ค. 2565

| 3,916 view

วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ประจำปี 2565

Holiday_2022_ปรับปรุง1

เอกสารประกอบ

Holiday_2022_ปรับปรุง1.pdf