ที่ตั้ง / แผนที่ โทรศัพท์ อีเมล์

ที่ตั้ง / แผนที่ โทรศัพท์ อีเมล์

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5,569 view

ที่อยู่

Royal Thai Embassy No.196 Preah Norodom Boulevard,
Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

โทรศัพท์
(855) 23 726 307 - 8 

แฟกซ์
(855) 23 726 303

โทรศัพท์สายฉุกเฉิน (กรณีคนไทยตกทุกข์/ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินเท่านั้น)
077 888 114 

อีเมล 
[email protected]

เว็บไซต์ 
http://www.thaiembassy.org/phnompenh

วัน เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 08.30–12.00 น. และ 13.30–16.30 น.

เวลาทำการของฝ่ายวีซ่า

เวลาสมัครวีซ่า 09.00–10.00 น.
เวลารับวีซ่าคืน 14.00 - 15.00 น.