ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ

ประกาศราคากลาง สถานะวันที่ 23 กันยายน 2564 จำนวน 3 โครงการ

23 ก.ย. 2564

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

17 ก.ย. 2564

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

17 ก.ย. 2564

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

6 ก.ย. 2564

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

6 ก.ย. 2564

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงานปรับปรุงห้องประชุมและห้องเรียนออนไลน์ ฯ

27 ส.ค. 2564

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงานปรับปรุงห้องประชุมและห้องเรียนออนไลน์ ฯ

27 ส.ค. 2564

ประกาศราคากลางโครงการงานปรับปรุงห้องประชุมและห้องเรียนออนไลน์ ฯ

18 ส.ค. 2564

ประกาศราคากลางโครงการงานปรับปรุงห้องประชุมและห้องเรียนออนไลน์ ฯ

18 ส.ค. 2564