ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาผ้าม่านทึบและกล้องวงจรปิ ณ ศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปต

22 ก.ย. 2566

ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาผ้าม่านทึบและกล้องวงจรปิด ณ ศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปต

22 ก.ย. 2566

ประกาศเรื่องการให้บริการวีซ๋าและการกงสุลจะเกิดความล่าช้าเป็นการชั่วคราว

21 ก.ย. 2566

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริษัทดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารที่ทำการและทำเนียบฯ

19 ก.ย. 2566

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการและทำเนียนบฯ

19 ก.ย. 2566

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริษัทกำจัดปลวกและแมลงอาคารที่ทำการและทำเนียบฯ

19 ก.ย. 2566

ประการศสถานเอกอัครราชทูตฯ การจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง

12 ก.ย. 2566

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ทำการและทำเนียบฯ

11 ก.ย. 2566

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการเอกชนกำจัดปลวกและแมลงอาคารที่ทำการและทำเนียบฯ

11 ก.ย. 2566