ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร

22 พ.ย. 2565

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร

18 พ.ย. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์

16 พ.ย. 2565

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคาร Cambodian - Thai Skills Development Institute (CTSDI)

19 ต.ค. 2565

ประกาศเรื่อง การระงับการให้บริการของฝ่่ายกงสุลชั่วคราว

11 ต.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งล่าม

22 ก.ย. 2565

ประกาศราคากลางงานจ้างลูกจ้างเหมาบริการฝ่ายกงสุล ตำแหน่งล่าม 1 อัตรา

22 ก.ย. 2565

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

22 ก.ย. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย และกำจัดปลวก อาคารที่ทำการและทำเนียบฯ

21 ก.ย. 2565