ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการขนาด 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

23 ก.พ. 2564

ตารางแสดงราคากลางโครงการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมและชุมชนร่วมกับภาคเอกชนไทย

16 ก.พ. 2564

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าระยะที่ 1 ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

16 ก.พ. 2564

ประกาศผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร

8 ก.พ. 2564

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร

3 ก.พ. 2564

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาด 260 ที่นั่ง

25 ม.ค. 2564

ประกาศราคากลาง สอท. ณ กรุงพนมเปญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563/2564 โครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาด 260 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา

21 ธ.ค. 2563

งดให้ งดรับ ของขวัญ

10 ธ.ค. 2563

ประกาศราคากลาง โครงการคุ้มครองดูและและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนไทยในกัมพูชา

24 ก.ย. 2563