ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์เครื่องผลิตบัตรประชาชน

20 ธ.ค. 2566

การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (High Speed) จำนวน 9,000 ลิตร ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา

17 พ.ย. 2566

โครงการจัดทำระบบไฟฟ้าภายนอก ระยะที่ 2 ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

14 พ.ย. 2566

โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

14 พ.ย. 2566

โครงการงานปรับปรุงห้องและระบบไฟฟ้าในอาคารปฏิบัติการภาควิชาเครื่องกล ณ สถาบันเทคโลยีกำปงสปือ

14 พ.ย. 2566

Announcement on Consular Service Fees

10 พ.ย. 2566

ค่าธรรมเนียมกาตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว

10 พ.ย. 2566

การจัดงานวันชาติ ประจำปี 2566

8 พ.ย. 2566

ขอเชิญร่วมงานพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวาย ณ วัดเสิตตโบ

8 พ.ย. 2566