ข้อมูลการทำใบขับขี่กัมพูชา

ข้อมูลการทำใบขับขี่กัมพูชา

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,537 view

ตามหลักกฎหมายแล้ว ใบขับขี่ไทยรุ่นใหม่ (แบบพลาสติก ซึ่งมีรายละเอียดผู้ถือเป็นภาษาอังกฤษ) หรือ International Driving Licence สามารถใช้ในกัมพูชาได้ อย่างไรก็ตาม ตำรวจจราจรกัมพูชาอาจไม่คุ้นกับกฎระเบียบหรือไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้คนไทยที่ต้องการขับรถในกัมพูชา โดยเฉพาะนอกกรุงพนมเปญ ทำใบขับขี่กัมพูชาด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำใบขับที่กัมพูชา (เฉพาะการทำใบขับขี่กัมพูชาใบแรก)
1. ใบขับขี่ไทย ซึ่งหากเป็นใบขับขี่รุ่นเก่า (แบบกระดาษ ซึ่งไม่มีรายละเอียดผู้ถือเป็นภาษาอังกฤษ) ต้องได้รับการแปลและรับรองเป็นภาษาอังกฤษจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แต่หากท่านถือใบขับขี่ไทยรุ่นใหม่ (แบบพลาสติก ซึ่งมีรายละเอียดผู้ถือเป็นภาษาอังกฤษ) สามารถนำไปยื่นเป็นเอกสารเพื่อทำใบขับขี่กัมพูชาได้โดยไม่ต้องผ่านการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ
2. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา (ไม่ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. วีซ่ากัมพูชา พร้อมสำเนา (ไม่ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. หนังสือรับรองที่อยู่ โดยสามารถขอได้จากเขตที่ท่านพำนัก หรือกรณีที่อยู่คอนโด อาจขอให้นิติบุคคลติดต่อเขตเพื่อดำเนินการขอหนังสือ

 

กรณีต่ออายุใบขับขี่กัมพูชา ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองที่อยู่

 

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก Ministry of Public Works and Transport (ภาษาอังกฤษ)

 

สถานที่ให้บริการ

  1. Ministry of Public Works and Transport
  2. ห้างสรรพสินค้า AEON Mall Sen Sok City (AEON 2)