ข่าวสาร

เตือนภัย: โปรดระวังการโดนวิ่งราวทรัพย์สิน

13 ธ.ค. 2566

ประกาศราคากลาง สถานะวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

18 เม.ย. 2566

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย

21 ก.ย. 2565

เอสซีจีและสถานเอกอัครราชทูตฯ มอบความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลหลวงแม่

18 มิ.ย. 2564

มอบความช่วยเหลือแก่ จ. อุดรมีชัย

8 มิ.ย. 2564

Top Thai Brands 2018, 1 - 4 February 2018 at Koh Pich Convention Center

2 ก.พ. 2561

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต และระยะเวลาในการใช้รถและเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวหรือการอื่นใดที่มีความจำเป็นเฉพาะกรณี พ.ศ. 2559

19 เม.ย. 2560