การสัมมนา “หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความตกลงระหว่างไทย-กัมพูชาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน

การสัมมนา “หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความตกลงระหว่างไทย-กัมพูชาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ก.ค. 2561

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,201 view

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ได้กล่าวเปิดงานสัมมนา หัวข้อ “หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความตกลงระหว่างไทย-กัมพูชาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน" ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ร่วมกับสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามความตกลงดังกล่าวแก่ผู้ประกอบการไทยในกัมพูชาและนักลงทุนจากประเทศไทย ในโอกาสนี้ นาย Kong Vibol อธิบดีกรมภาษีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ให้เกียรติกล่าวปิดงานสัมมนาครั้งนี้ด้วย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณวิทยากรจากกรมสรรพากรไทยและกรมภาษีกัมพูชา ได้แก่
1. ดร. ยาริกา เรืองศิริ นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ
2. นายวุฒิพงษ์ ศิริจันทรานนท์ นิติกรชำนาญการ
3. Dr. Seng Cheaseth, Director, Department of Law, Tax Policy and International Tax Cooperation
4. Mr. Seng Piseth, Chief of Bureau, Department of Law, Tax Policy and International Tax Cooperation
สำหรับการแบ่งปันความรู้และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ระหว่างการสัมมนาดังกล่าว

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ