ในท่ามกลางการระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ไปทั่วโลก และในห้วงเวลานี้ที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อในกัมพูชาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ผมขอส่งกำลังใจถึงพี่น้องชาวไทยในกัมพูชาทุกคน (อ่านเพิ่มเติม)

ในท่ามกลางการระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ไปทั่วโลก และในห้วงเวลานี้ที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อในกัมพูชาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ผมขอส่งกำลังใจถึงพี่น้องชาวไทยในกัมพูชาทุกคน (อ่านเพิ่มเติม)

18 มี.ค. 2563

937 view

ในท่ามกลางการระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ไปทั่วโลก และในห้วงเวลานี้ที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อในกัมพูชาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ผมขอส่งกำลังใจถึงพี่น้องชาวไทยในกัมพูชาทุกคนและขอเรียนว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งรวมถึงการดำเนินมาตรการของรัฐบาลกัมพูชาเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 การดำเนินมาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของพี่น้องคนไทย เช่น มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสัญญาณบ่งชี้การติดเชื้อ ณ สถานที่ต่าง ๆ การลดการชุมนุมของชุมชนอย่างหนาแน่นในรูปแบบการสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศ การยกเลิกงานรื่นเริง และการปิดสถานบันเทิงชั่วคราว เกิดความกังวลและหวาดระแวงการติดเชื้อที่ดูเหมือนจะติดได้ง่ายและในหลายรูปแบบ

อย่างไรก็ดี ผมขอให้พวกเราคำนึงว่า ในที่สุดช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ก็จะผ่านไป สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ขอให้พวกเราทุกคนมีวินัยในการดูแลสุขอนามัยของตนเอง ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา ซึ่งทำงานร่วมกับองค์การอนามัยโลก เพิ่มระยะห่างทางสังคมและหลีกเลี่ยงที่ชุมชนถ้าไม่จำเป็น สำหรับการติดตามข่าวสารต่าง ๆ ขอให้ติดตามจากสื่อที่เชื่อถือได้ โดยในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตฯ เองได้รวบรวมพัฒนาการสำคัญ ๆ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ไว้ทั้งในเฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Phnom Penh และเว็บไซต์ www.thaiembassy.org/phnompenh

สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมจะดูแลพี่น้องชาวไทยในกัมพูชาทุกคนอย่างเต็มที่และเราจะก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน หากมีสิ่งใดที่ประสงค์จะได้รับความช่วยเหลือหรือต้องการแจ้งข้อมูลใด ๆ แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ท่านสามารถติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา ท้ายที่สุดนี้ ขอให้พวกเราทุกคนมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง สวัสดีครับ

นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์
เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ