ผลการสำรวจสำมะโนประชากรประจำปี ค.ศ. 2019 เบื้องต้น

ผลการสำรวจสำมะโนประชากรประจำปี ค.ศ. 2019 เบื้องต้น

27 ก.ย. 2562

127 view

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2562 รัฐบาลกัมพูชาได้เปิดเผยผลการสำรวจสำมะโนประชากรประจำปี ค.ศ. 2019 เบื้องต้น ซึ่งเป็นการสำรวจสำมะโนประชากรครั้งที่ 4 หลังการสำรวจครั้งที่แล้วเมื่อปี ค.ศ. 2008 พบว่าปัจจุบันกัมพูชามีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 16 ล้านคน โดยมีประชากรหญิงมากกว่าชาย และส่วนใหญ่รวมตัวกันอยู่ที่กรุงพนมเปญซึ่งมีประชากรมากที่สุด (ประมาณ 2 ล้านคน) และมีความหนาแน่นต่อพื้นที่สูงที่สุด (ประมาณ 3,000 คนต่อ ตร.กม.)

ผลการสำรวจสำมะโนประชากรแต่ละครั้งไม่เพียงจะทำให้เราทราบจำนวนประชากรและตัวเลขทางสถิติเท่านั้น แต่จะเป็นองค์ประกอบในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลและการประเมินความต้องการของตลาดกัมพูชาในการค้าขายต่อไปด้วย จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยอาจต้องติดตามและนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติม โดยรัฐบาลกัมพูชาคาดว่าผลการสำรวจฉบับสมบูรณ์จะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 2 ของปีหน้า

#infoTHembpnp

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ