เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมอำลานายกรัฐมนตรีกัมพูชา

เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมอำลานายกรัฐมนตรีกัมพูชา

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ย. 2565

| 111 view

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้เข้าเยี่ยมอำลาสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในโอกาสที่จะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตฯ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเกี่ยวกับความสำเร็จในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชาในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในด้านการค้า การศึกษา การรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน ศิลปวัฒนธรรม ความร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรมข้ามแดน รวมทั้งความสำเร็จและความท้าทายของการเป็นประธานอาเซียนของกัมพูชาในปี ๒๕๖๕ และประเด็นระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศและภูมิภาค

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ