เอกอัครราชทูตเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Cambodia FoodPlus Expo and Cambodia Health & Beauty Expo 2023

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Cambodia FoodPlus Expo and Cambodia Health & Beauty Expo 2023

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ส.ค. 2566

| 442 view
 
เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2566 นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้านานาชาติของกัมพูชา Cambodia FoodPlus Expo and Cambodia Health & Beauty Expo 2023 ร่วมกับ Dr. HENG BUNKIET, Secretary of State ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา และคุณเฉลิม เยี่ยงศุภพานนทร์ ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้า Diamond Island Convention and Exhibition Center กรุงพนมเปญ
การจัดแสดงสินค้าในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่าง 18 – 20 ส.ค. 2566 โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ภาคธุรกิจไทยและต่างประเทศที่เข้าร่วมงานกว่า 130 บริษัท จากหลากหลายธุรกิจทั้งอาหาร เครื่องดื่ม สุขภาพและความงามครบวงจร ได้มีโอกาสแสวงหาลู่ทางการขยายตลาดในประเทศกัมพูชาและสร้างหุ้นส่วนทางธุรกิจกับผู้ประกอบการในประเทศกัมพูชา สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยขยายตลาดและสร้างหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ยั่งยืนกับผู้ประกอบการชาวกัมพูชาและนานานชาติ เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ