เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีอาวุโส ประธานคณะกรรมการแห่งชาติ ESCAP และรองประธานคนที่ ๑ ของคณะกรรมการบริหารปฏิบัติการทุ่นระเบิดและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดกัมพูชา

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีอาวุโส ประธานคณะกรรมการแห่งชาติ ESCAP และรองประธานคนที่ ๑ ของคณะกรรมการบริหารปฏิบัติการทุ่นระเบิดและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดกัมพูชา

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มี.ค. 2566

| 29 view

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้นำคณะผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายลี ทุจ รัฐมนตรีอาวุโส ประธานคณะกรรมการแห่งชาติ ESCAP และรองประธานคนที่ ๑ ของคณะกรรมการบริหารปฏิบัติการทุ่นระเบิด และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAA) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ และแสดงความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเป็นประเทศปลอดทุ่นระเบิดในปี ๒๕๖๘ ของกัมพูชา และปี ๒๕๖๙ ของไทยเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่าย การหารือในครั้งนี้เน้นเรื่องความร่วมมือด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ตามที่นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้เห็นชอบร่วมกันเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมได้โดยไม่ต้องรอการปักหลักเขตแดนให้แล้วเสร็จเพื่อคืนพื้นที่ปลอดภัยเพื่อการพัฒนาให้กับประชาชน ก่อนการเข้าพบหารือ นายลี ทุจ ได้นำเอกอัครราขทูตฯ พร้อมคณะเยี่ยมชมหน่วยงานด้านข้อมูลของ CMAA และบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติการเก็บกู้ทุนระเบิดของกัมพูชา ความสำเร็จของ CMAA และแผนการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศปลอดทุ่นระเบิดของกัมพูชาภายในปี ๒๕๖๘

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ