เอกอัครราชทูตฯ นำคณะผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าพบหารือกับประธานสถาบันแห่งชาติด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา

เอกอัครราชทูตฯ นำคณะผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าพบหารือกับประธานสถาบันแห่งชาติด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 มี.ค. 2566

| 553 view

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้นำคณะผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าพบหารือกับนายเจ็ย วิจิต ประธานสถาบันแห่งชาติด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยเฉพาะในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักการทูตและข้าราชการ

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศและ NIDIR ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันทั้งสองแห่งในด้านการฝึกอบรม การฝึกอบรมร่วมภาษาไทย-กัมพูชา การแลกเปลี่ยนการเยือนและสิ่งพิมพ์ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบหนังสือที่ตีพิมพ์โดยศูนย์ศึกษาการต่างประเทศของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการให้กับประธาน NIDIR จำนวน ๓ เล่ม ซึ่งนับเป็นความร่วมมือภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายแสดงความประสงค์จะหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ต่อไป โดยเฉพาะการฝึกอบรมภาษาไทยและหลักสูตรด้านการทูตเศรษฐกิจ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ