หลังจากที่ผมได้พูดคุยกับพี่น้องชาวไทยในกัมพูชาครั้งก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

หลังจากที่ผมได้พูดคุยกับพี่น้องชาวไทยในกัมพูชาครั้งก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

28 มี.ค. 2563

1,742 view
หลังจากที่ผมได้พูดคุยกับพี่น้องชาวไทยในกัมพูชาครั้งก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยในประเทศไทยได้พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้นต่อวัน ส่งผลให้รัฐบาลไทยจำเป็นต้องมีมาตรการจำกัดการเดินทางเข้า-ออกประเทศในทุกช่องทางเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ ขณะนี้เที่ยวบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างกรุงพนมเปญ-กรุงเทพฯ ก็ได้หยุดทำการบินชั่วคราวไปแล้วโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้ส่งคนไทยกลับบ้านไปพร้อมกับเที่ยวบินสุดท้ายที่เปิดให้บริการเมื่อวานนี้ (๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓) ซึ่งการหยุดให้บริการดังกล่าวจะกินเวลาประมาณ ๒ เดือนจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
 
สำหรับพี่น้องชาวไทยที่ยังคงอยู่ในกัมพูชา ผมขอเรียนว่า ผมและข้าราชการทีมประเทศไทยทุกคนอยู่เคียงข้างท่านและพร้อมให้ข่าวสารข้อมูล ตลอดจนความช่วยเหลือที่จำเป็นเสมอ เมื่อวานซืน (๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓) ผมก็ได้เรียกประชุมทีมประเทศไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยในกรณีจำเป็นโดยคำนึงว่าปัจจุบันเรายังไม่สามารถใช้ช่องทางใดไม่ว่าจะทางอากาศหรือทางบกเดินทางกลับประเทศไทยได้ การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของตนเองยังเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและการแพร่เชื้อ ผมขอให้พวกเราคิดว่าสิ่งนี้เป็นหน้าที่ร่วมกันของพวกเราในสังคม และไม่ว่าพวกเราจะอยู่ที่กัมพูชาหรือที่ประเทศไทย หากแต่ละคนดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของตนเองเป็นอย่างดีก็ย่อมลดโอกาสที่จะติดโรคไวรัส COVID-19 ครับ
 
เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความพร้อมด้านข้อมูลที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยในกัมพูชาในกรณีจำเป็นได้ ผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่ยังไม่ได้เดินทางออกจากกัมพูชาพร้อมกับเที่ยวบินสุดท้ายของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม กรุณาลงทะเบียนคนไทย เพื่อทราบจำนวนคนไทยที่ยังคงเหลืออยู่ในกัมพูชา ณ ปัจจุบัน และเพื่อการส่งต่อข่าวสารข้อมูลที่อาจต้องการความรวดเร็วถึงตัวบุคคล ผมฝากพวกเราช่วยกันกระจายข่าวการลงทะเบียนคนไทยนี้ให้ทั่วถึงอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ อย่าลืมติดตามเฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Phnom Penh และเว็บไซต์ www.thaiembassy.org/phnompenh ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย
 
เราคนไทยไม่ทิ้งกัน สวัสดีครับ...
 
นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์
เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ