สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ม.ค. 2567

| 189 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูตเป็นประธาน มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวเอกอร คุณาเจริญ อัครราชทูต ชั้นตราประถมาภรณ์มงกุฏไทย
ในโอกาสนี้ ข้าราชการทีมประเทศไทยเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ