ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เรื่องรับสมัครลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานผู้ช่วยประสานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เรื่องรับสมัครลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานผู้ช่วยประสานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.พ. 2566

| 111 view

เอกสารประกอบ

ประกาศ_สอท_13กพ2566.pdf