ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (High Speed Diesel) จำนวน 6,000 ลิตร ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (High Speed Diesel) จำนวน 6,000 ลิตร ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มี.ค. 2567

| 129 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศ3.pdf