ประกาศราคากลาง โครงการงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารจำนวน ๖ รายการ ของสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล

ประกาศราคากลาง โครงการงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารจำนวน ๖ รายการ ของสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ม.ค. 2566

| 365 view

ประกาศราคากลาง_3มค2566_2

เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลาง_3มค2566_2.pdf