ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม หลังที่ ๒ จำนวน ๑ หลัง ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม หลังที่ ๒ จำนวน ๑ หลัง ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 มี.ค. 2567

| 537 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศ5.pdf