ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการขนาด 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการขนาด 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มิ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ก.ย. 2565

| 303 view

เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลาง_โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการขนาด_2_ชั้น_.pdf