ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการขนาด 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการขนาด 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

15 มิ.ย. 2564

55 view

เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลาง_โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการขนาด_2_ชั้น_.pdf