ประกาศราคากลาง สอท. ณ กรุงพนมเปญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563/2564 โครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาด 260 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา

ประกาศราคากลาง สอท. ณ กรุงพนมเปญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563/2564 โครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาด 260 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา

21 ธ.ค. 2563

350 view