ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ทำการและทำเนียบฯ

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ทำการและทำเนียบฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.ย. 2566

| 299 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศ190001.pdf