ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริษัทดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารที่ทำการและทำเนียบ

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริษัทดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารที่ทำการและทำเนียบ

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ก.ย. 2566

| 276 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศ18.pdf