ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการเอกชนกำจัดปลวกและแมลงอาคารที่ทำการและทำเนียบฯ

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการเอกชนกำจัดปลวกและแมลงอาคารที่ทำการและทำเนียบฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ก.ย. 2566

| 285 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศ20.pdf