ประกาศราคากลางโครงการจัดหาบริษัทควบคุมงานก่อสร้างศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์ฯ

ประกาศราคากลางโครงการจัดหาบริษัทควบคุมงานก่อสร้างศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์ฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ค. 2565

| 83 view

เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการจัดหาบริษัทควบคุมงานก่อสร้างศูนย์แรกรับ.pdf